Forlag

1. Advarsel om innhold
Det gratis og fritt tilgjengelige innholdet på dette nettstedet ble opprettet med størst mulig omhu. Tilbyderen av dette nettstedet garanterer imidlertid ikke nøyaktigheten og aktualiteten til de gratis og fritt tilgjengelige rådene og nyhetene. Bruken av innholdet på denne siden skjer på egen risiko. Bruken av dette gratis og fritt tilgjengelige innholdet skaper ikke noe kontraktsforhold mellom brukeren og leverandøren, og i denne forbindelse er det ingen vilje fra leverandøren til å være juridisk bundet.

2. Linker
Nettstedet inneholder lenker til andre nettsteder ("eksterne lenker"). Disse nettstedene er underlagt de respektive nettstedoperatørers ansvar. Det ble ikke synliggjort brudd på loven da de eksterne lenkene ble koblet sammen. Tilbyderen har ingen innflytelse på den nåværende og fremtidige utformingen av de lenkede sidene. En permanent gjennomgang av de eksterne lenkene er ikke hensiktsmessig for leverandøren uten konkrete bevis på brudd på loven. Hvis det viser seg at juridiske brudd har skjedd, vil de aktuelle eksterne lenkene bli slettet umiddelbart.

Opphavsrett og tilhørende opphavsrett
Innholdet som tilbys på dette nettstedet av leverandøren er underlagt tysk lov om opphavsrett og tilhørende opphavsrett. All bruk som ikke er tillatt i henhold til tysk lov om opphavsrett og tilhørende opphavsrett krever forutgående skriftlig samtykke fra leverandøren eller den respektive opphavsrettsinnehaveren. Dette gjelder særlig duplisering, redigering, oversettelse, lagring, prosessering eller reproduksjon av innhold i databaser eller andre elektroniske medier og systemer. Innhold og rettigheter til tredjepart er merket som sådan. Uautorisert kopiering av nettstedets innhold eller hele nettstedet er ikke tillatt og er straffbart etter lov. Bare produksjon av kopier og nedlastinger for personlig, privat og ikke-kommersiell bruk er tillatt. Dette nettstedet må ikke vises av tredjeparter i frames eller iFrames uten skriftlig tillatelse.

Annonseforbud
Bruken av kontaktdataene til imprinten for kommersiell reklame er uttrykkelig ikke ønsket med mindre leverandøren tidligere har gitt sitt skriftlige samtykke, eller det allerede eksisterer et forretningsforhold. Leverandøren og alle personer som er navngitt på dette nettstedet motsetter seg herved all kommersiell bruk og formidling av deres data.

5. Operatør
Operatøren av dette nettstedet er date4friend AG, med registrert adresse Bahnhofstrasse 16, 6300 Zug, Switzerland. Som leverandør er date4friend AG registrert i det kommersielle registeret Kanton Zug under nummeret CHE-146.546.215 og med momsnummer CHE-146.546.215 MWST. Styret for date4friend AG er .
Hvis du har spørsmål om ditt medlemskap, en avbestillingsforespørsel eller andre problemer, hjelper vårt erfarne team med kunderådgivere deg gjerne når som helst.